Bin Zhang

红色蒲公英

張賓 / 2020-07-23


蒲公草,叶似苦苣,花黄,断有白汁,人皆啖之

《唐本草》记载

旧不着所出州土,今处处平泽田园中皆有之。春初生苗,叶如苦苣,有细刺;中心抽一茎,茎端出一花,色黄如金钱;断其茎有白汁出,人亦啖之。俗呼为蒲公英,语讹为仆公罂是也。水煮汁以疗妇人乳痈,又捣以傅疮,皆佳。又治恶刺及狐尿刺,摘取根茎白汁涂之,惟多涂立瘥止。此方出孙思邈《千金方》。其序云∶余以贞观五年七月十五日夜,以左手中指背触着庭木,至晓遂患痛不可忍。经十日,痛曰深,疮日高硕,色如熟小豆色。尝闻长者之论有此方,遂依治之。手下则愈,痛亦除,疮亦即瘥,未十日而平复。杨炎《南行方》亦着其效云。